P.E.C.

Hem considerat sempre molt important vincular el nen-a al seu medi lingüístic i sòcio – cultural amb el català com a mitjà de comunicació entre tots els membres de l’escola, per tal de possibilitar uns lligams reals amb l’entorn.

Creiem molt necessari també el fet de fer reviure les festes tradicionals i és per això que sempre han format part dels nostres programes.
La nostra tasca ha sigut fins ara possible gràcies a la confiança, que al llarg d’aquests, els pares i les mares han dipositat en nosaltres, com també per la seva col·laboració i participació activa, ja que des del començament es van organitzar com a AMPA.

La relació entre pares i educadors és imprescindible per establir una bona comunicació que porti a conèixer millor l’infant, tenint en compte que la seva personalitat s’estructura segons la seva participació en els diferents grups en els quals conviu: la família i l’escola.

Pares i educadors hem de col·laborar en l’educació dels infants amb responsabilitats diferents, però amb una feina integrada.
L’escola ha seguit des del començament una programació evolutiva, individual i col·lectiva que potencia la creativitat i personalitat del nen-a respecte a la seva llibertat i té en compte la pròpia realitat de l’infant.

Pilar Cugota. Coordinadora pedagògica i directora.