Les propostes que plantegem a l’escola pretenen fomentar la capacitat exploratòria que tenen els infants i guiar-los cap a l’autonomia, respectant sempre les seves necessitats i els ritmes d’aprenentatge.

Imagen5 Imagen4 reduida

Lactants

d’1 a 2 anys

de 2 a 3 anys