First impressions in English in a natural daily life environment.

Introducing a second language to children as early as possible is the best way to add these neural pathways and increase their capacity for intellectual development.

La nostra metodologia es basa en introduir la llengua anglesa de la manera més natural possible, utilitzant-la no només en activitats o propostes concretes:  jocs, tallers, experimentació, cançons,… si no que realment formi part del dia a dia a l’escola: rutines, hàbits, els àpats, canvi de bolquer, l’hora de descans, els moments de joc lliure,…

Això es fa de manera progressiva, començant per moments més concrets i mica en mica introduint-la en tots els altres àmbits.

L’objectiu és que els infants, primer es familiaritzin amb una llengua nova, diferent i desconeguda per tal que mica en mica formi part també del seu coneixement i llenguatge, i aquesta es pugui aplicar en tots els aspectes de la vida.

L’aprenentatge i sobretot l’adquisició d’un idioma és un procés llarg que necessita d’una pràctica el més real i contínua possible.

Les activitats que farem en anglès estaran sempre integrades dins les propostes educatives que es duen a terme a l’escola, relacionades amb les festes tradicionals, estacions de l’any, contes populars, cançons, hàbits i rutines,…
De manera que no només es realitzaran activitats dirigides i concretes, sinó que l’anglès l’incorporarem en tots els àmbits, espais i moments a l’escola: el canvi de bolquer, el temps del migdia, el joc heurístic, els tallers, la psicomotricitat, el bon dia,…

Conviure amb la llengua, no només ensenyar-la.

Our methodology is based on introduce English through a natural way, making it taking part of our daily environment and routines.

It will be based on speaking English with children as much as posible and use the language in the different situations that will happen in the nursery during a day, so it will be easier for them to get used to it.

The main goal of the project “That’s English, isn’t it?”  is that children will, first of all listen the new language and get used to it as soon as they can to for after a reasonable time, got ready to understand it and finally use it.

To learn and acquire knowledge of a language is a long way that needs a real and constant practice.

Get along with the language.